Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

ul. Książęca 4
00 - 498 Warszawa

tel. 0 22 537 76 30, fax. 0 22 537 76 31


e-mail: kurs@izfa.pl