Kurs e-learningowy „Fundusze inwestycyjne – wiedza dla każdego” zawiera podstawowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, ich konstrukcji, zalet, sposobu funkcjonowania, kosztów związanych z inwestowaniem w fundusze, instytucji współpracujących i nadzorujących działalność funduszy oraz praktyczne wskazówki w zakresie inwestowania w fundusze inwestycyjne.


Cel kursu

Celem kursu jest przedstawienie i wyjaśnienie najważniejszych pojęć i mechanizmów funkcjonujących na rynku funduszy inwestycyjnych.

 

Dla kogo

Kurs jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematyką funduszy inwestycyjnych, które nie posiadają lub w małym stopniu posiadają wiedzę na temat tego rynku. Zakończenie kursu daje podstawową wiedzę w zakresie rynku funduszy inwestycyjnych.

 

Organizacja kursu

 <-->